MENÜ
   
  MISKOLCI  ESZTERLÁNC

 NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ
ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI


 
 

 

 

Kedves Szülők!

A Miskolci Eszterlánc Néphagyományőrző

 

 Óvodában

 

az óvodai beiratkozás ideje:

 

 

 

2014. április 23-25 

(szerda, csütörtök,péntek) 

 

8.00-18.00 óra

 

Az óvodai jelentkezés helye

Miskolci Eszterlánc

 

 Néphagyományőrző Óvoda

 

Miskolc, Hadirokkantak u.14.

 

 

A beíratáskor be kell mutatni:

 

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 • a gyermek és a szülő(k) lakcímigazolványát,
 • gyermek TAJ kártyáját,
 • a gyermek esetleges betegségét, speciális igényét igazoló szakvéleményt, orvosi igazolást,
 • amennyiben csak az egyik szülő van jelen a beiratkozáskor, a másik szülő hiteles, írásbeli nyilatkozatát arról,hogy beleegyezik a gyermek  intézménybe történő   beíratásába,

 

 • elvált, illetve élettársi viszonyban élő szülők esetén a szülői felügyelet jogát igazoló hivatalos dokumentumot,
 • nem magyar állampolgár esetén a gyermek státuszát igazoló dokumentumot,
 • továbbá a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek a Magyarország  területén (Nkt. 92. §),

 

 • orvosi igazolást, mely szerint a gyermek közösségbe mehet (3 hónapnál nem régebbi),
 • gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot (ha van ilyen),
 • a sajátos nevelési igenyű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez szakértői és rehabilitációs bizottság javaslatát       

 

 

 

                                                                                                                           Varga Sándorné   óvodavezető

 


 

 

Asztali nézet